Navigation

Podpora účinného využívání energie

Nahrazení olejových kotlů teplem ze spaloven odpadů


V roce 2022 byl náš závod ve Weißenhornu napojen na systém dálkového vytápění, který využívá odpadní teplo z nedaleké spalovny odpadů. Tím se nahradí staré olejové kotle používané k vytápění našich kanceláří a podpoře procesu spalování odpadu, což podpoří efektivní využívání energie.