Navigation

Náš přínos životnímu prostředí

Naše snaha o udržitelné postupy je zakotvena v komplexní strategii environmentálního a energetického managementu.

  • 25% Snížení CO2 od 2019
  • 2040 Cíl uhlíkové neutrality Rozsah 1+2
  • 0 Cíl produkce odpadu
  • 50>% Uzavřený recyklační cyklus
  • 100% Obnovitelná elektřina


Vedoucí oddělení řízení kvality / laboratoře

Img

Zavedením udržitelných postupů při výrobě hliníku můžeme vytvořit oběhové hospodářství a minimalizovat náš dopad na životní prostředí.

To zahrnuje snížení emisí skleníkových plynů, zlepšení energetické účinnosti a podporu používání recyklovaného hliníku.

Jako metalurgové musíme hrát klíčovou roli při vývoji inovativních řešení a technologií, které umožní udržitelnou výrobu hliníku. Musíme se zaměřit na hledání způsobů, jak maximalizovat hodnotu tohoto nepostradatelného materiálu a zároveň minimalizovat jeho dopad na životní prostředí.07

Zajištění přístupu k cenově dostupné, spolehlivé, udržitelné a moderní energii pro všechny.

Snížení závislosti společnosti Oetinger na tradiční výrobě založené na fosilních palivech je jedním z našich hlavních úkolů. Provedli jsme analýzu našich energetických potřeb a s našimi dodavateli energie a techniky jsme projednali možnosti přechodu na obnovitelné zdroje energie.

Od roku 2021 získáváme 100 % elektřiny z obnovitelných zdrojů a podnikli jsme kroky k větší flexibilitě výroby, abychom pomohli stabilizovat naši elektrickou síť. V letošním roce začneme instalovat solární panely na naše střechy, abychom zvýšili podíl obnovitelné energie v Německu.


09

Budování odolné infrastruktury, podpora inkluzivní a udržitelné industrializace a podpora inovací.

Již více než 75 let se společnost Oetinger aktivně podílí na dalším rozvoji výroby hliníku a modernizaci svého technologického parku.

V uplynulých dvou letech jsme investovali téměř 11 milionů eur a plánujeme další investiční projekty, jejichž cílem je snížit energetickou náročnost výroby a zlepšit ochranu životního prostředí.


12

Zajištění udržitelných vzorců spotřeby a výroby

Zásady společnosti Oetinger jsou založeny na udržitelné výrobě, efektivním využívání přírodních zdrojů a podpoře oběhového hospodářství. Za více než 75 let působení na trhu jsme dosáhli vynikajících odborných znalostí v oblasti výroby vysoce kvalitních hliníkových slitin ze šrotu, přičemž naše konečné produkty se skládají až z 95 % z recyklovaného materiálu.

Naše role se však neomezuje pouze na výrobní linku. Všem našim zaměstnancům zajišťujeme bezpečné a příjemné pracovní prostředí a pečlivě vybíráme dodavatele, kteří vyznávají stejné hodnoty jako my. Tento přístup vedl k nejvyšší míře spokojenosti zákazníků, kteří s námi spolupracují, a byl oceněn iniciativou ASI (Aluminium Stewardship Initiative) certifikací ASI Performance Standard.


13

Naléhavá opatření v boji proti změně klimatu a jejím dopadům

Hliník je dnes jedním z nejdůležitějších materiálů a zůstane jím i v budoucnu. O to důležitější je dále snižovat dopad jeho výroby na životní prostředí. Ve společnosti Oetinger jsme přesvědčeni, že je naléhavě nutné jednat, a proto jsme vypracovali ambiciózní strategii, jejímž cílem je dosáhnout klimatické neutrality ve všech našich závodech do roku 2040.

Již dnes pečlivě sledujeme produkci emisí skleníkových plynů a zavedli jsme plán na jejich snížení s využitím technologií dostupných na trhu. Zavedli jsme také několik vzdělávacích opatření a realizovali různé programy, abychom zapojili naše zaměstnance a nadchli je pro klimaticky neutrální budoucnost, která nás čeká. Ve společnosti Oetinger jsme všichni odhodláni přispět svým dílem!