Navigation

Certifikát IHK

Společnost Oetinger zajišťuje kvalitu prostřednictvím odborného vzdělávání


S hrdostí oznamujeme, že společnost Oetinger Aluminium GmbH byla opět uznána Švábskou průmyslovou a obchodní komorou jako uznaná školicí firma 2024!

Toto uznání potvrzuje náš závazek vzdělávat a rozvíjet mladé talenty.

Děkujeme všem našim školitelům a stážistům za jejich nasazení a tvrdou práci!

Tento závazek byl nyní znovu oceněn certifikátem IHK 2024, který nás osvědčuje jako školicí firmu.