Navigation

Vypouštění emisí do ovzduší

Společnosti Oetinger záleží na našem životním prostředí a podnikáme všechny kroky k jeho ochraně.


Kromě emisí oxidu uhličitého (CO2) sledujeme ve společnosti Oetinger především úroveň oxidů dusíku (NOx), prachu, chlorovodíku (HCl), fluorovodíku (HF) a dioxinů a furanů, abychom zajistili, že jsou v bezpečných mezích pro naše zaměstnance a osoby žijící v blízkosti našich provozů.

Všechny naše provozy jsou certifikovány podle normy ISO 14001:2015 a pečlivě dodržují kritéria systému environmentálního řízení a auditu (EMAS).