Navigation

Inovace v oboru

Obnova přírody


Společnost Oetinger se již více než 75 let aktivně podílí na inovacích ve výrobě hliníku a modernizaci svého technologického parku. V uplynulých dvou letech jsme investovali téměř 11 milionů eur a plánujeme další investiční projekty, jejichž cílem je snížit energetickou náročnost výroby a dále zlepšit ochranu životního prostředí.