Navigation

Inspirace

Sbor dobrovolných hasičů z Aufheimu a jeho mládežnický hasičský sbor navštívili náš závod v Neu-Ulmu.


Měli jsme to potěšení přivítat v našem závodě v Neu-Ulmu dobrovolné hasiče z Aufheimu a jejich hasičskou mládež.

Byla to skvělá příležitost umožnit mladým lidem nahlédnout do naší práce a inspirovat je do budoucna.

Při takovéto prohlídce závodu je důležitá bezpečnost všech zúčastněných, a proto před ní proběhla podrobná bezpečnostní instruktáž a během prohlídky byl zajištěn dohled našich zaměstnanců.