Navigation

Kampaň na získávání finančních prostředků 2023

Děti - to nejdůlěžitější, co máme.


Děti jsou to nejdůležitější, co máme. Zdraví, láska a krásné chvíle jsou skutečným bohatstvím života!

Měli bychom si neustále připomínat, že mnoho věcí v životě bychom neměli brát jako samozřejmost.
Především zdraví je jednou z těchto věcí, za kterou bychom měli být obzvláště vděční. Bohužel nemoc nebo jiné zlé rány osudu jsou jeho temnou stránkou.
Zejména děti jsou vždy a zejména v takových situacích o to více odkázány na pomoc dospělých. Proto jsme v předvánočním čase chtěli opět uctít ty, kteří pro tyto děti denně odvádějí neuvěřitelnou práci, a udělat něco dobrého pro děti samotné!

Dětský hospic svatého Mikuláše v Bad Grönenbachu a nadace dětského domova v Gundelfingenu od nás proto dostaly předčasný vánoční dárek v podobě daru po 5 000 EUR. Dary předali jednatelé Lubomír Pajonk a Uwe Bodenhausen, jakož i oprávnění signatáři Clemens Weber a Tobias Botzenhard.

Závěrem bychom chtěli vyslovit velké poděkování všem organizacím, které poskytují dětem a jejich rodinám v této situaci neuvěřitelnou podporu!