Navigation

Ochrana klimatu

Stanovili jsme ambiciózní strategii, jejímž cílem je dosáhnout klimatické neutrality na všech našich pracovištích do roku 2040


Hliník je dnes jedním z nejdůležitějších materiálů a zůstane jím i v budoucnu. O to důležitější je snížit dopad jeho výroby na životní prostředí. Ve společnosti Oetinger jsme přesvědčeni, že je naléhavě nutné jednat, a proto jsme si stanovili ambiciózní strategii, jejímž cílem je dosáhnout klimatické neutrality ve všech našich závodech do roku 2040. Již dnes pečlivě monitorujeme emise skleníkových plynů a vytvořili jsme plán na jejich snížení pomocí technologií dostupných na trhu. Zavedli jsme také různé vzdělávací aktivity a přijali celou řadu opatření, abychom zapojili naše zaměstnance a nadchli je pro klimaticky neutrální budoucnost, která nás čeká. Ve společnosti Oetinger jsme všichni odhodláni přispět svým dílem!