Navigation

Dodávky elektřiny z obnovitelných zdrojů energie

Přechod k dodavateli energie ze 100% obnovitelných zdrojů byl pro nás příležitostí...


Ve společnosti Oetinger je elektřina jedním z hlavních zdrojů energie. Přechod na 100% dodavatele energie z obnovitelných zdrojů byl pro nás příležitostí, jak zahájit přechod na čisté dodávky energie již dnes. To nám umožnilo zvýšit poptávku po elektřině z obnovitelných zdrojů o 10 GWh ročně a snížit produkci CO2 o více než 3500 t ročně. To odpovídá plné kompenzaci emisí přibližně 500 lidí v Německu.