Navigation

Měli jsme návštěvu

Den výuky v Oetingeru.


Ve čtvrtek 22. února 2024 jsme v našem závodě ve Weißenhornu přivítali 9. třídu Gymnázia Mikoláše Koperníka na prohlídce podniku.

Cílem bylo umožnit mladým lidem nahlédnout do práce společnosti Oetinger jako místního výrobního podniku a zároveň jim přiblížit recyklaci hliníku a naše učňovské obory.