Navigation

Recyklace solné strusky

Recyklací naší solné strusky můžeme snížit množství odpadu vznikajícího na místě a znovu použít sůl přímo v našem výrobním procesu.


Solná struska je jedním z našich hlavních odpadů. Abychom omezili přepravu tohoto nebezpečného materiálu do vzdálených specializovaných zařízení na likvidaci, připravujeme projekt recyklace solné strusky přímo ve společnosti. Recyklací naší solné strusky můžeme snížit množství odpadu vznikajícího na místě a znovu použít sůl přímo v našem výrobním procesu.