Navigation

Energie šetrná k životnímu prostředí

Od roku 2021 využíváme 100 % elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a podnikáme kroky k flexibilitě výroby.


Snížení závislosti na tradiční výrobě z fosilních paliv je jedním z našich hlavních úkolů. Provedli jsme analýzu našich energetických potřeb a s našimi dodavateli energie a techniky jsme projednali možnosti přechodu na obnovitelné zdroje energie. Od roku 2021 využíváme 100 % elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a podnikáme kroky k flexibilitě výroby, abychom pomohli stabilizovat naši elektrickou síť. V letošním roce začneme instalovat solární panely na naše střechy, abychom zvýšili podíl obnovitelné energie v Německu.