Navigation

Odpadové hospodářství

V roce 2020 bylo vyprodukováno 50 500 tun solné strusky, kterou odvážíme do specializovaného recyklačního závodu


Hlavním druhem odpadu vznikajícího v Oetingeru je solná struska. V roce 2020 vzniklo 50 500 tun solné strusky, kterou odvážíme do specializovaného recyklačního závodu, kde se odděluje sůl a oxidy hliníku a vrací se zpět do společnosti Oetinger k dalšímu využití.
V našich závodech Oetinger vzniká také značné množství filtračního prachu. Filtrační prach pochází z našich filtračních zařízení, kde se odpadní plyny z našich pecí a zařízení na zpracování šrotu mísí s přísadami (např. křídou a hnědým koksem) a oddělují se pomocí moderního filtračního systému.