Navigation

Převzetí

Společnost AS Oxidwerke GmbH patří do skupiny Oetinger Aluminium Group.


Rádi bychom vás informovali, že společnost AS Oxidwerke GmbH je od 1. prosince 2023 hrdým vlastníkem skupiny Oetinger Aluminium Group.

Tato nová skutečnost nám otevírá nové obzory a upevňuje naši pozici vedoucí společnosti v hliníkovém průmyslu.

Společnost AS Oxidwerke GmbH provozuje v závodě Stockach závod na integrovanou recyklaci hliníkové solné strusky.

Vzniklé materiály – sůl, oxid hlinitý a hliníkový granulát – se tak vracejí k průmyslovému využití. Recyklace hliníkové solné strusky je velmi důležitou součástí recyklace hliníku.

Rotační bubnové pece jsou z hlediska ekonomického využití závislé na použití soli. Recyklace hliníkové solné strusky, která při tomto procesu vzniká, šetří suroviny a zabraňuje jejímu skládkování, které bylo dříve obvyklé.

Další informace naleznete na domovské stránce společnosti AS Oxidwerke: www.as-oxid.de